úterý 15. května 2012

Přednáška START GUG “Vydáním mobilní aplikace vše teprve začíná” (David Vávra)


Rádi bychom vám představili nový mezioborový START GUG, který je novým projektem Google User Group, propojující firmy.gug a vývojářskou část GUG.cz. Jeho hlavním cílem přinášet zajímavé a podnětné zkušenosti při práci nejen s Google technologiemi pro začínající firmy, start-upy a jednotlivce

První přednáška s názvem “
Vydáním mobilní aplikace vše teprve začíná” probhěne v Inkubátoru ČVUT. Proběhlo již mnoho mnoho přednášek na vývoj s Androidem, ale žádná se nezspecializovala na činnosti po vývoji.  Tuto problematiku přiblíží +David Vávra. David je zkušený Android vývojář a 'solopreneur' stojící za projektem Dlužníček. Původní semestrální úloha se rozšířila na Android, iPhone a web, do 18ti jazyků a do kapes více než 35ti tisíc uživatelů. Přednáška pro START GUG se bude točit okolo správy projektu po vydání první verze - tedy hlavně propagace, reakce na feedback od uživatelů, lokalizace, spolupráce s použitím otevřeného API, analýza chování pomocí Google Analytics a monetizace. To vše postavené na reálných datech z aplikace Dlužníček.

Termín: 31.5.2012 v 18h
Vstup je zdarma, registrace nutná zde: http://goo.gl/vyyVk

Po akci je naplánován networking v prostorech InkubátoruMísto:

Technická menza (modrá budova) - 2. patro
Učebna J5:347a     
Jugoslávských partyzánů 3
160 00 Praha 6 - Dejvice

Metro: trasa A Dejvická
Tram: 2, 20, 26 zastávka Vítězné náměstí, tram 8 zastávka Lotyšská
GPS: 50°6'14.74"N; 14°23'40.68"E


O inkubátoru
Inkubátor ČVUT je určen začínajícím podnikatelům z řad studentů, absolventů všech vysokých škol, akademických pracovníků, zaměstnanců AV ČR či jiných výzkumných pracovišť, kteří se chystají založit nebo již založili malou inovativní firmu s technologickým inovativním záměrem. Cílem Inkubátoru je motivovat tyto skupiny k podnikání a přispět tak k podnikatelskému podhoubí.

čtvrtek 10. května 2012

Google na vesnické škole

V tomto školním roce působím na půl úvazku na vesnické základní škole v Bělotíně. Přitom jedním z mnou nastavených cílů bylo postupné zavádění modelu využití služeb Google, jež jsem popsal v průběhu února a ledna roku 2011. V těchto dnech jsme dosáhli jednoho z významných milníků  u Google Webů jako centrálního bodu výstupů.

Web školy, weby tříd a weby žáků

Prvním krokem k naplnění cíle bylo sestavení třídních webů. Byla vytvořena šablona třídního webu, prokonzultována s učiteli při pilotním nasazení v jedné třídě a následně "klonována" na všechny třídy školy. Během dvou vyučovacích hodin informatiky na 2.stupni pak byli žáci seznámeni s prostředím a způsobem publikování. Je samozřejmé, že k těmto webům přistupovali zástupci tříd odlišně, nicméně k dnešnímu dni přes polovina školy vcelku pravidelně s těmito weby pracuje (aniž bych se chtěl dotknout práce ostatních kolegů a žáků, uvedu dva příklady z obou pólů - 1.třída a 9.třída). Ve druhé fázi jsme se soustředili na jednu třídu a v rámci výuky informatiky byli žáci zasvěceni do "školního cloudu" a možnosti vytvářet online data rozdílného typu. Paralelně s tím si zakládali své osobní weby a jejich prostřednictvím si zkoušeli publikovat vlastní data a posbírané informace (aniž bych se chtěl dotknout práce všech žáků, vybírám web dívky a chlapce). K dosažení prvního milníku nám zbývalo modernizovat centrální web školy a propojit jej s ostatními weby. Na počest "svátku práce ;-)" byl nový web zveřejněn, i když bezesporu není dotažen do finální podoby. Nicméně z jeho struktury lze vyčíst možnosti získávání dílčích informací pro potřebu centrálního webu školy.

Přínosy a příležitosti zvoleného řešení

 • třídní weby jsou bližší žákům a koneckonců i rodičům;
 • informace o dění ve třídě jsou k dispozici i z domu (výukové materiály, připomenutí úkolů apod.);
 • třídní weby motivovaly k vyšší integraci do jiných vyučovacích předmětů, přičemž se posiluje význam "online kontaktu" mezi žákem a vyučujícím;
 • je zřejmé, že lze prostřednictvím osobních webů lze iniciovat sestavování "online žákovských portfolií";
 • nemalou měrou došlo k zefektivnění správy systému školy, což otevírá možnost snížit provozní náklady (objevuje se dokonce úvaha o výrazném omezením funkcí stávajícího školního serveru, umístěného přímo ve škole).

Rizika při implementaci řešení

 • využití "online aplikací" v rámci vzdělávání naráží na nevyhovující podobu stávajícího RVP;
 • fakticky neexistují kvalitní vzdělávací materiály (učebnice, podklady pro procvičování, materiály pro ověřování apod.);
 • ze strany státu chybí vytvoření podmínek pro metodickou podporu vyučujících a managementu,  ze strany Googlu ČR pak pro technologickou podporu škol;
 • klíčem k úspěchu je změna myšlení zainteresovaných skupin (vedení školy, učitelé, žáci i a jejich rodiče) = "cloud" není hrozbou, ale příležitostí.

Co dál?

Na úrovni školy
 • modernizovat ŠVP především prostřednictvím tématických plánů "informatiky" tak, aby co nejdříve rozvíjela u žáků ty kompetence, které souvisejí s využíváním "školního cloudu";
 • v případě dalšího posunu smýšlení učitelů a žáků posunout osobní weby do podoby "online" žákovských portfolií;
 • nastartovat další možnosti využívání Google webů, tentokrát zaměřené na skupinovou a týmovou práci (například formou spolupráce žáků na správě webu souvisejícího s nějakým školským projektem);
 • v souvislosti s předchozím bodem dosáhnout milníku v dalším pilíři, tentokrát určeného pro týmovou práci = Google kalendář.
Na úrovni regionu
V tomto případě bych mohl vycházet ze zkušenosti realizace regionálního projektu Školní web. Dle mého soudu existuje prostor pro spolupráci škol v mikroregionu, které mají zájem posunout ICT vzdělávání směrem k "online aplikacím a cloud computingu". V našem regionu pak ruku v ruce s tím může jít rekonstrukce školních webů, které nezřídka jsou za zenitem své užitné hodnoty. Zdroje by snad mohly být = "krajské" prostředky z OP VK, které v našem kraji budou předmětem podzimní výzvy. Jde jen o to, zda se najdou lidé, kteří by byli ochotni přiložit ruku k dílu.
Na úrovni státu
Velmi by se mi chtělo napsat, že na státní úrovni není potřeba poptávat žádnou aktivitu. Nicméně minimálně u kurikulárních dokumentů bych uvítal vytýčení směru ke "cloudu a mobilitě". A to zvláště v případě, pokud se hovoří o nutnosti definovat vzdělávací standardy. Kéž by v této souvislosti našlo MŠMT společnou řeč s hlavními hráči na poli "cloudu" ... V mém případě s Google ČR - na úrovni vysokoškolské to asi jde. Převzato z blogu Davida Hawigera Davidův sloupek