neděle 19. prosince 2010

Google Books Ngram Viewer

Nová služba Google Books Ngram Viewer z Google Labs, vytvořená za spolupráce Google, Harvardské university, MIT a Encyklopedie Britannica, využívá 5,2 milionu nascanovaných knih obsahujících dvě miliardy slov v čínštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině k vyhledávání a porovnávání výskytu slov či slovních spojení v závislosti na časové ose.

Žádné komentáře: