středa 3. listopadu 2010

Hackathon: najděte si lidi do týmu

Hackathon se blíží. Pokud jste se ještě nepřihlásili, vyberte si jednu z kategorií: Android nebo HTML5 a registrujte se.

Potřebné údaje najdete u vyhlášení hackathonu. Pro další informace sledujte Twitter nebo Facebook.

Níže najdete seznam všech registrovaných (můžete otevřít i do celého okna), použijte ho k hledání lidí do týmu.

Týmy by měly být 3-4 členné. Každý by měl ideálně obsahovat jednu designérku či designera (minimálně vývojáře s jistým talentem na grafiku).Oslovovat ostatní můžete zkusit i přes Twitter (použijte hashtag #gughackathon, případně sledujte Twitter list @gughackathon/participants).

Snažte se pokud možno vytvořit tým (nebo aspoň jeho základ) už před hackathonem. Na něm vám pro to sice také dáme prostor, ale zbytečně to bude krátit váš čas.

K osobnímu setkání při domlouvání týmu můžete využít třeba Android nálevnu.

Vytvořené týmy i s jejich názvy hlaste na adresu martin.hassman @ gmail.com, doplním je do tabulky.

Na viděnou 15. listopadu na ČZU se na vás těší Martin Hassman, Alenka Varkočková a celý czu.gug.cz.

Akci pořádá GUG.cz spolu s Googlem, czu.gug.cz a Provozně ekonomickou fakultou ČZU.

Žádné komentáře: