úterý 7. září 2010

Soutěž v programováni ACM-ICPC CVUT-Open

15. - 16. října 2010 se koná soutěž v programováni ACM-ICPC CVUT-Open.

ACM Programming Contest je celosvětová soutež pořádaná americkou organizací Association for Computing Machinery, nejstarší počítačovou organizací na světě vůbec (existuje od roku 1947!). Soutěž je určena studentům vysokých škol po celém světě a probíhá ve dvou hlavních kolech - nejprve se soutěžící přihlásí do regionálního kola podle geografické polohy svého státu (například v Evropě je pět regionů). Nejlepší týmy z těchto kol postupují do světového finále, které se každý rok koná jinde.

Stalo se již tradicí, že se na ČVUT v Praze pořádá ještě před regionálním kolem přípravné kolo této soutěže (tzv. CTU Open Contest), jehož hlavním účelem je vybrat nejlepší tým pro reprezentaci ČVUT v kole regionálním a především tento tým lépe seznámit s prostředím soutěže a potřebnou taktikou. Aby toto kolo bylo zajímavější, mohou se do něj hlásit nejenom studenti ČVUT, ale i týmy z libovolné jiné české vysoké školy. Tím je i jim dána příležitost dobře se na regionální kolo připravit.

Z podobných důvodů se před tímto českým kolem občas koná ještě jedno další, které je určeno pouze studentům FEL a jeho účelem je připravit studenty FEL ČVUT na další účast v soutěži.

Stránky na podporu místní soutěže naleznete na http://contest.felk.cvut.cz/ a celosvětové stránky soutěže na http://cm.baylor.edu/welcome.icpc.

Žádné komentáře: