neděle 27. září 2009

Český Google se blíží ke 40 %

Česká pobočka Googlu se dle lokálního průzkumu Nurago/Insights Consulting (červenec 2009) letos přiblížila 40% podílu na trhu v rámci počtu dotazů ve vyhledávači (38 %). Společně s partnerem Centrum Holdings má dle srpnových statistik Navrcholu.cz (počet přístupů na stránky z vyhledávačů) 35% podíl na českém trhu vyhledávání. Již loni označilo Google za svůj primární vyhledávač 39 % českých uživatelů (Factum Branding Study, 2008). Google reklama ve vyhledávání zároveň mezikvartálně roste, a to dvouciferným tempem.


Google je po třech letech v České republice dle průzkumu Insights Consulting nejznámějším vyhledávačem (spontánní znalost značky 84 %) a respondenty nejčastěji považovaným vyhledávačem budoucnosti (63 %). V současné době jej kromě jiných českých vyhledávačů používá 76 % českých uživatelů (Nurago, červenec 2009).

V rámci kvantitativního průzkumu Insights Consulting dostal vyhledávač Google od místních uživatelů nejvyšší známku spokojenosti (8,3 z 10), a to zejména vzhledem k rychlosti a přesnosti výsledků, které respondenti zmínili. Je zároveň nejčastěji doporučovaným vyhledávačem (77 %) a až 70 % respondentů by Google doporučilo českým firmám.

Místním firmám nabízí Google kromě lokálního i mezinárodního vyhledávání i 10 lokalizovaných byznysových služeb a silný zásah v rámci obsahové sítě Google (73 % internetové populace), do které patří i YouTube (jednička na českém trhu online videa).

„Přestože Google začal na českém trhu vyhledávání jako ne příliš rozšířený vyhledávač, dnes ho zná téměř každý Čech a až 3/4 uživatelů jej používají paralelně s jinými vyhledávači,“ říká Taťána le Moigne, ředitelka české pobočky Google, a dodává: „Pozitivní je jistě i skutečnost, že Google reklama ve vyhledávání v České republice roste dvouciferným tempem. Vzhledem k tomu, že většina českých uživatelů považuje Google za vyhledávač budoucnosti, předpokládáme, že porosteme dál.“

Za poslední rok došlo k dalšímu rozšíření českého týmu a přesunu inženýrského týmu do evropské Mekky vývojářů, Curychu. Zároveň se navýšil i počet lokalizovaných služeb a funkcí pro uživatele i firmy na 52, což představuje jedno z nejsilnějších produktových portfolií v Evropě.

Za výsledky lokální pobočky stojí zejména tyto tři hlavní pilíře: 1. neustále inovované produkty pro české uživatele a péče o ně, 2. kvalitní, otevřené technologie a zdarma dostupné nástroje pro byznysové klienty, a konečně 3. péče o lokální komunity, jakými jsou čeští vývojáři, školy a neziskové organizace.

Již na konci letošního roku se uživatelé mohou těšit na spuštění prvních panoramatických fotografií v aplikaci Street View s tím, že další místa České republiky přibudou v nadcházejícím roce. Google zároveň plánuje uvést nový operační systém Google Chrome a novou službu Google Wave. Prioritou českého Googlu nyní bude spolupráce s českými firmami všech velikostí, kterým může nabídnout profesionální technologii, díky níž mohou najít a oslovit svoje zákazníky doma i v zahraničí a dál tak rozvíjet svůj byznys.

DODATEČNÉ ÚDAJE

I. Google a uživatelé: více než 40 lokalizovaných služeb a nových funkcí

Za poslední rok se Googlu podařilo uvést 18 nově lokalizovaných uživatelských služeb a funkcí celkově tak rozšířit portfolio pro uživatele na 42. V říjnu 2008 byla spuštěna česká verze videoserveru YouTube, v lednu mobilní operační systém Android a nedávno verze 3.0 prohlížeče Google Chrome. Mezi zcela nové lokální produkty patří Veřejná doprava na Mapách Google, WikiKomentáře ve vyhledávači Google.cz a nový plug-in pro vývojáře Google Chrome Frame.

Zároveň se letos lokální pobočce povedlo dostat 3 české hudební talenty do světového YouTube Symfonického Orchestru nebo zapojit širokou veřejnost do výběru tří krásných českých míst, která budou zmapována pro funkci Google Street View. Zajímavými lokálními projekty byla i Oblíbená místa známých českých osobností na Mapách Google, či speciální kanál YouTube k pořadu Otázky Václava Moravce.

II. Google a firmy: rosteme dvouciferným tempem

Za poslední rok se mezi nová lokální partnerství Googlu přidala multimediální laboratoř a vzdělávací středisko Futuroom společnosti PPF, společnost Centrum Holdings (Atlas.cz a Centrum.cz), jenž využívá jak lokální a globální vyhledávání, tak i další Google produkty, a nově certifikované agentury (Dobrý web, Et Netera, H1 a Mindshare), které rozšířily síť lokálních expertů pro Google reklamní produkty. Kombinací reklamní technologie, lokálních partnerství a růstu podílu vyhledávače na trhu roste i Google reklama ve vyhledávání, a to mezikvartálně dvouciferným tempem.

Portfolio byznysových produktů tvoří v současné době 10 lokalizovaných služeb a kromě reklamního programu Google AdWords (ve vylepšené verzi 3.0 se Simulátorem nabídek) a monetizace vlastního obsahu v rámci programu Google AdSense i několik dalších zdarma dostupných nástrojů pro firmy: nástroj pro tvorbu grafických reklam (Display AdBuilder) nebo pro plánování (Google AdPlanner), analytické nástroje jako Google Analytics a Statistiky vyhledávání Google (Insights for Search) nebo nástroj pro monetizaci API na Mapách Google.

Komerční subjekty mohou jako reklamní platformu využívat i video portál YouTube, na kterém je nově možné vytvořit vlastní prémiový partnerský kanál. YouTube je navíc nejnavštěvovanějším videoserverem v České republice (Nurago, červenec 2009).

III. Google a komunity: podporujeme vývojáře, školy i neziskový sektor

Jelikož se Google stal klíčovým hráčem na českém trhu, chce přispívat i k rozvoji lokálních komunit, jakými jsou čeští vývojáři, žáci a studenti i zdejší neziskové organizace. Letos v listopadu se uskuteční již druhý český Google Developer Day, v létě pak studentský program pro vývojáře Summer of Code. Čeští vývojáři se mohou zapojit i do vývoje open source projektů Google Wave, operačního systému Google Chrome nebo Google Android.

Se školami, neziskovými organizacemi a vývojáři spolupracuje i společenství uživatelů Google produktů Gug.cz, které poskytuje nevládním organizacím poradenství a konzultace k zdarma využívaným Google nástrojům. Mezi programy podporující neziskové organizace patří i Google Grants, jenž umožňují bezplatnou inzerci v rámci služby Google AdWords.

METODOLOGIE PRŮZKUMU

Kvantitativní pozorování

- 571 českých uživatelů
- Období: 22. duben až 13. červenec 2009
- Výzkum se soustředil na pozorování vyhledávacích návyků českých uživatelů
- Vzorek respondentů byl vybrán tak, aby vhodně reprezentoval českou internetovou populace (pohlaví i věk)
- Zdroj: Nurago


Kvantitativní výzkum

- 513 českých uživatelů
- Období: 1. červenec až 13. červenec 2009
- 264 účastníků diskuze, kteří odpovídali v dotazníku a 249 dalších dodatečných účastníků diskuze
- Dotazník byl koncipován tak, aby zjsitil, jak se čeští uživatelé chovají ve vztahu k online vyhledávání
- Zdroj: Insites Consulting

Žádné komentáře: