pondělí 6. července 2009

Ivan Kutil: Firma pracující v prostředí Google (bakalářská práce)

Práce má za úkol zmapovat nejdůležitější produkty firmy Google a jejich použití ve firemním prostředí. Všechny uvedené postupy jsou výsledkem praktického nasazení při vytváření fiktivní společnosti Aknela.com. Získané poznatky o výhodách, nevýhodách, omezeních a rizicích nefunkčnosti služeb jsou sepsány v odpovídajících kapitolách. Cílem práce je poskytnout shrnující přehled pro uživatele uvažující nad přechodem do online prostředí nebo poskytnout návod pro efektivnější využití služeb.
... Pokračování

Práce ke stažení PDF (2,5 MB) nebo si ji prohlédněte online:

Firma Pracujici v Prostredi Google

Prezentace k obhajobě:

Firma pracující v prostředí Google
View more presentations from codeas.

Autorův komentář k práci naleznete na jeho blogu.

Žádné komentáře: