čtvrtek 18. prosince 2008

Desátý ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Google Earth

Dnešním plánem hodiny ukončujeme náš pravidelný seriál návodů pro učitele.

Žáci: 3. ročník SŠ Pre-Intermediate - Intermediate

Materiály a pomůcky: Počítač s Internetem pro každého žáka, sešit

Počet vyučovacích hodin: 2 x 45 min. (nejlépe v kuse)

Předpokládá se základní znalost práce s Google Earth z předmětu výpočetní technika.

... Pokračování

Cíle výuky:
 • získat hlubší informace o amerických národních parcích;
 • procvičit orientaci v anglickém textu;
 • procvičit porozumění mluvenému slovu.
 1. Žáci mají na Google Earth najít co nejvíce amerických národních parků a zapsat si jejich názvy.
 2. Ve dvojicích žáci blíže prozkoumají jeden z nich pomocí Trimble Outdoors. Projít jeden výlet.
 3. Změnit dvojice a povyprávět o svém vybraném národním parku.
 4. Projít popř. vysvětlit slovíčka geyser, volcano, spring, border, elk
 5. Studenti si na mapě najdou Yellowstone National Park a spustí si postupně všechna tři videa popisující Yellowstone National Park. Mohou si je zastavovat podle potřeby.

Yellowstone: First National Park
 1. What interesting can you see in Yellowstone? [geysers, boiling mud, hot springs, free animals, grand canyon of waterfalls, ...]
 2. Are there any volcanoes in Yellowstone? [yes, a lot of]
 3. How long does it take to go across the park, The Grand Loop? [one and half day]
 4. How many miles does The Grand Loop cover? [142 miles]
 5. What sport is Yellowstone famous for? [fishing]

Yellowstone: Old Faithful
 1. How many geysers can be found in Yellowstone? [10.000]
 2. What should we do to protect themselves from geysers? [We should stay on the border line]
 3. Why are there so many geysers in Yellowstone? [Because it sits on the top of an active volcano]
 4. Where can you see the geysers in Yellowstone? [in Mammoth Hot Springs, Norris, Lower, Midway and Upper Geyser Basin, West Thumb, Mud Volcano]
 5. How many people see Old Faithful Geyser a year? [3 million]
 6. Where can we get information about next erupting? [at the visitor centre – from rangers]

Yellowstone today: Where the Buffalo Roam
 1. The animals in Yellowstone are kept behind bars. True or false? [false]
 2. What time of a day is best for watching animals? [early morning or evening]
 3. What mustn’t we do? [feed animals]
 4. Which animals can we see in Yellowstone? Write down as many as you can. [bear, elk, bison, moose, wolf, ...]
 5. What kinds of bears can we see in Yellowstone? [Black Bear and Grizzly Bear]
 6. What should we do when meeting a bear? [clap hands or say something]
 7. How far should we keep ourselves from bears? [300 feet]

Kontrola správných odpovědí s vyučujícím.

Studenti si zaznamenají nové informace do sešitů.

Zadání domácího úkolu – připravit krátké povídání o Yellowstone National Park.


Dále lze Google Earth využívat v hodinách při:
 • výuce reálií jednotlivých zemí (studenti mají možnost prohlédnout si fotografie jednotlivých míst, spustit videa o těchto místech);
 • výuce zeměpisu, dějepisu;
 • výuce v hodinách AJ (možnost pustit video a zajímavým způsobem procvičovat poslech);
 • výuce v občanské nauce (povědomost o globálních problémech planety);
 • plánování výletu, exkurze, atd.


©Kristýna Mikulčíková, 2008

Žádné komentáře: