čtvrtek 13. listopadu 2008

Osmý ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Calendar

V osmém plánu hodiny pro učitele je na řadě nástroj Calendar.

Délka přípravy pro učitele: 45min

Délka provozování aktivity: Celé pololetí školního roku

Aktivita: Plánování prezentací pomocí kalendáře

Popis: Učitel může komunikovat se žáky prostřednictvím kalendáře. Pro tento případ je ale podmínkou, aby měli žáci založený Google účet.

Učitel zadá žákům např. tento úkol:

Vytvoření prezentace o zajímavém místě ve Velké Británii.

Učitel vytvoří seznam míst, které rozešle pomocí Gmail pošty všem žákům a zároveň zadá datum událostí do kalendáře, kdy budou mít žáci prostor svou prezentaci v hodině přednést. Učitel nastaví vlastnosti kalendáře tak, aby na něj měli přístup všichni žáci. Jeden kalendář budou tedy sdílet všichni žáci. Každý žák si vybere jednu událost a zároveň si vybere datum a tudíž i den, kdy chce svoji prezentaci předvést. Své jméno a téma prezentace připíše k datu události do kalendáře. Tímto má učitel přehled, kdy bude který žák prezentovat a jakou prezentaci si vybral. Učitel má možnost se žáky konzultovat, jakou formu by měla prezentace mít pomocí Gmail pošty.


© Linda Libenská, 2008

Žádné komentáře: