středa 26. listopadu 2008

Devátý ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Blog Search

Žáci: 4. ročník SŠ Intermediate

Materiály a pomůcky: Počítač s Internetem do skupin, sešit, psací potřeby

Počet vyučovacích hodin: 2 x po dvou vyučovacích hodinách.

Předpokládá se základní znalost práce s Google Blog search a Powerpoint z předmětu Výpočetní technika.

Cíle výuky:
  • získat hlubší informace o vybraných státech světa;
  • procvičit orientaci v anglickém textu;
  • procvičit schopnost vybírat důležité informace z textu;
  • procvičit schopnost práce ve skupině i samostatně.

Postup:
  1. Žáci jmenují pomocí brainstormingu co nejvíce států světa, které znají + jejich obyvatele.

  2. Vyberou si zemi nebo stát, ve kterém by chtěli nebo naopak nechtěli bydlet. Utvoří skupiny po 3 – 4 studentech, podle vybraných států. Každá skupina má odlišný stát nebo zemi.

  3. Ve skupině se snaží napsat co nejvíce informací o vybrané zemi. Diskuze.

  4. Pomocí Google Blog Search najdou informace o své zemi zahrnující Lifestyle, Places of Interest, National Dishes, other Special or Interesting Features.

  5. Vypracují leták popisující danou zemi nejlépe formou powerpointové prezentace i se závěrečným testem, opakováním, křížovkou.

  6. Předvedou svou prezentaci třídě, která vybere nejlepší. Žáci nesmí hlasovat pro svou prezentaci.


© Kristýna Mikulčíková, 2008

Žádné komentáře: