úterý 14. října 2008

Šestý ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Google Alerts

Nástrojem Google Alerts, který je již šestý v pořadí, pokračujeme v sérii článků pro učitele.

Úroveň studentů: 2. ročník SŠ Pre-Intermediate

Počet vyučovacích hodin: 1 x 45 min. + navazující hodiny a samostatná domácí práce

Pomůcky: počítač s přístupem na Internet pro každého žáka zvlášť, sešit, pero, nakopírované materiály – text o koncertu skupiny Coldplay.

Použitá literatura: Harris, M., Mower, H., Sikorzynska. New Opportunities Pre-Intermediate Student's Book. Essex: Pearson Education Limited, 2000.

Cíle výuky:
 • procvičit slovní zásobu týkající se Music;
 • procvičit porozumění psanému textu;
 • procvičit orientaci v anglickém textu – různé úrovně jazyka, různé zdroje;
 • procvičit mluvený projev.

Plán výuky:
 1. Žáci dostanou obrázky různých hudebních nástrojů. Jejich úkolem je pojmenovat je.

 2. Rozhovor s vyučujícím, např.:

  Do you play any musical instrument?
  What kind of music do you like listening to?
  Have you ever been to a concert? What was it like?
  What is your favourite music group or singer?


 3. Žáci dostanou nakopírovaný text o koncertu skupiny Coldplay + otázky k textu. Ve dvojicích si připraví odpovědi na otázky.

 4. Učitel vysvětlí nástroj Google Alerts a jak se na něj přihlásit.

 5. Žáci si vyberou oblíbeného zpěváka, zpěvačku, skupinu, o které by se rádi dozvěděli více.

 6. Založí si Google Alerts na jejich vybraného zpěváka nebo skupinu.

 7. Dostanou týden na to, aby sledovali své Google Alerts a zapisovali si zajímavé informace o jejich předmětu zájmu.

 8. Připraví krátkou prezentaci o zpěvákovi nebo skupině s využitím informací s Google Alerts. Využívají přitom materiály k Class presentation.

 9. Přednesou tuto prezentaci ve třídě.

© Kristýna Mikulčíková, 2008

Žádné komentáře: