čtvrtek 4. září 2008

Pátý ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro YouTube

V dnešním pokračování článků pro učitele se zaměříme na nástroj YouTube.

Natočte si své žáky a dejte je na YouTube

Pro tuto aktivitu si učitel nebo žáci najdou vhodnou ukázku videa na YouTube. Tu se žáci ve dvojicích či skupinách naučí zpaměti. Poté učitel společně se třídou vybere nejlepší dvojici a tu natočí a vloží na stránky YouTube. Je dobré vytvořit stejnou ukázku ve více třídách, dát na YouTube nejlepší z každé třídy a žáci mohou porovnávat. Celá tato aktivita je většinou velmi zábavná pro všechny žáky ve třídě.

... Pokračování

Konkrétní výsledky aktivity lze shlédnout na http://youtube.com/watch?v=QssBvG8qHcU (jméno ukázky: I would like to buy a hamburger! 8.B nebo I would like to buy a hamburger! 8.A), kdy se žáci pokusili přiblížit ukázce z filmu Růžový panter na http://youtube.com/watch?v=uvpikUEIaLI.


Konkrétní video z YouTube ve výuce angličtiny

Praktická část obsahuje metodické listy pro výuku angličtiny pro mírně pokročilé studenty. Aktivity jsou rozděleny na aktivity před shlédnutím filmu, aktivity plněné během jednotlivých ukázek a na aktivity určené po skončení filmu.Pro ukázku možných aktivit je vybrán kousek z filmu Stand By Me (1986) od režiséra Roba Reinera.

Jméno ukázky: Stand by Me Campfire Story od uživatele allstardrummer17.

Pro aktivity bez zvuku sledujeme pouze část ukázky od 1min 30s - 4 min 20s. Je dobré, pokud si učitel vybere pouze některé z navrhnutých aktivit.


AKTIVITY PLNĚNÉ BĚHEM UKÁZKY FILMU - BEZ ZVUKU

Žáci sledují ukázku bez zvuku a odpovídají na otázky či plní úkoly.

Choose the right answers:

Tick everything you can see in this movie clip.
 • two dogs
 • twins
 • clapping hands
 • a blue flag
Key: We can't see a) two dogs.

True or false?
 1. The name of the competition is "Bake Off and Pie Eat". T / F
 2. There are four contestants. T / F
 3. The presenter is wearing glasses. T / F
 4. The contestants can use their hands while eating the pies. T / F
Key: 1 T, 2 F (five), 3 F, 4 F.

Find the second part of the sentences:
 1. The fat boy is wearing
 2. The presenter is wearing
 3. The contestant who is speaking into the microphone is wearing
 • a light tie
 • suspenders
 • a striped jacket
Key:
 1. b) The fat boy is wearing suspenders.
 2. c) The presenter is wearing a striped jacket.
 3. a) The contestant who is speaking in the microphone is wearing a light tie.

Watch the sequence without the sound and in pairs make up the dialogues.


AKTIVITY PLNĚNÉ BĚHEM UKÁZKY FILMU SE ZVUKEM

Žáci sledují ukázku se zvukem a odpovídají na otázky.

Put the following sentences in the correct order according to what you can hear.
 • How was your trip?!
 • Don't even think about winning this.
 • Are you alright, young man?
 • Hands behind your backs, gentlemen!
Key:
 1. Are you alright, young man?
 2. How was your trip?!
 3. Don't even think about winning this.
 4. Hands behind your backs, gentlemen!

Watch the whole sequence and fill in the sentences according to what you hear.
 1. But not one of your __________ stories, okay?
 2. Well, this kid he's our age, but he's fat - real fat. He weighs close to 180. But, you know, it's not __________ __________ .
 3. But one day he gets an idea - __________ __________ revenge idea a kid ever had.
 4. What the audience didn't know was that Lardass wasn't really __________ in winning.
 5. Slowly, a sound started to build in Lardass' stomach. A __________ __________ __________ sound, like a log truck coming at you at a hundred miles-an-hour.
Key:
 1. But not one of your horror stories, okay?
 2. Well, this kid he's our age, but he's fat - real fat. He weighs close to 180. But, you know, it's not his fault.
 3. But one day he gets an idea - the greatest revenge idea a kid ever had.
 4. What the audience didn't know was that Lardass wasn't really interested in winning.
 5. Slowly, a sound started to build in Lardass' stomach. A strange and scary sound, like a log truck coming at you at a hundred miles-an-hour.

Watch the sequence and guess his feelings. Why do you think so? Tell the teacher your opinion.

The fat boy Davie Hogan is
 • exhausted
 • sad
 • excited
 • depressed
 • satisfied

Watch the sequence and answer the questions:
 1. Why did Davie Hogan eat an egg and drink a bottle of oil?
 2. Why did Davie Hogan want the revenge?
 3. How did the people call Davie Hogan? Why?

Watch the sequence. Who said these sentences? Gordie (the boy telling the story), Davie Hogan (the fat boy) or the presenter?
 1. "It's about this pie-eating contest, and the main guy of the story is a fat kid that nobody likes, named Davie Hogan."
 2. "Don't pay any attention to those fools, Lardass - uh, Davie."
 3. "And Lardass just sat back and enjoyed what he'd created - a complete and total barf-o-rama!"
 • Gordie
 • The presenter
 • Davie Hogan


© Marcela Hubáčková, 2008

Žádné komentáře: