úterý 12. srpna 2008

Keyczar: open source kryptografický kit

KeyczarGoogle Online Security Blog přinesl zprávu o uvolnění sady kryptografických nástrojů KeyCzar pod licencí Apache 2.0. Keyczar vyvinutý členy Google Security Teamu podporuje šifrovaní a autentizaci za pomoci symetrických a asymetrických klíčů a přináší následující možnosti pro vývojáře:
  • Jednoduché aplikační rozhraní.
  • Střídání klíčů a verzování.
  • Bezpečné výchozí algoritmy, režimy a délky klíčů.
  • Automatizované generování inicializačních vektorů a ciphertext podpisů.
  • Implementace pro jazyky Java a Phyton (C++ se připravuje).
  • Podpora internacionalizace v jazyce Java (Phyton se připravuje).
Stáhněte si Keyzzar z úložiště Google Code a vyzkoušejte. Přímé odkazy na dokumentaci jsou zde:

Žádné komentáře: