pondělí 18. srpna 2008

Třetí ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Google Orkut

Přinášíme další ze série článků pro učitele. Nástroj, který dnes probereme, se jmenuje Orkut.


Využití ve výuce

Z hlediska využitelnosti pro výuku bych zmínila hlavně sdílení obrázků mezi učiteli, vytváření alb obrázků, které lze použít pro výuku cizích jazyků, českého jazyka, přírodopisu či přírodovědy a prakticky všech ostatních předmětů, kde je zapotřebí názornosti.

Videa umístěná ve službě Orkut mohou také velmi rychle a bez dalšího složitého hledání sloužit jako názorná ukázka, např. učitelé chemie mohou sdílet videa týkající se chemických pokusů, učitelé přírodopisu mohou předvést svým žákům, jak se rozpouštějí ledovce, učitelé fyziky mohou poukázat na sílu vody při protržení hráze nebo další jevy, které byly zachyceny kamerou a dají se sdílet.

Učitelé hudební výchovy mohou využít hudební klipy k naznačení vývoje hudby a jednotlivých zpěváků. Ve výtvarné výchově je možné promítnout různé techniky práce s barvou, tužkou a jinými materiály.

Učitelé si také vzájemně mohou posílat zprávy a vzkazy, sdílet nejnovější poznatky a informace ze svého oboru a posílat připomínky k fotografiím a videům, které jsou oprávněni prohlížet a jinak sdílet.

Učitelé ale také mohou naučit žáky využívat tento nástroj při práci na projektech. Na projektu pracuje obvykle skupina žáků, a tak si mohou vzájemně posílat návrhy a komentáře k projektové práce, či konzultovat využití foto-materiálů atd. při práci na společném projektu.

Orkut lze využít opravdu všestranně a v případě, že si učitelé databázi vytvoří, mohou s ní pracovat a obnovovat ji systematicky, a také kdykoliv a kdekoliv, kde je on-line připojení k internetu.


Plán hodiny

Téma: Projekt – Zvířata
Předmět: Anglický nebo Německý jazyk
Postup:
  1. Učitel zadá úkol – v malých skupinkách zpracujte projekt na téma „Domácí zvířata“ nebo „Divoká zvířata“.

  2. Vytvoření databáze v rámci nástroje Orkut – členové skupinky se definují jako „přátelé“, takže budou moci sdílet své obrázky a zároveň si posílat komentáře a návrhy na projekt – vše v rámci služby Orkut.

    1. databázi lze zpracovávat v rámci hodiny AJ nebo NJ v případě, že žáci mají hotovou zadanou práci a v učebně je přítomný počítač,

    2. nebo mohou zpracovávat část databáze v rámci mezipředmětových vztahů v návaznosti na výuku Informatiky,

    3. nebo může být databáze zpracovávána v rámci domácí přípravy. Ve všech případech je učitel definován jako „přítel“ u všech svých žáků, takže může sledovat vývoj a tvorbu materiálu ke zpracování.

  3. S nasbíraným materiálem (fotografie, obrázky a návrhy) žáci zpracovávají daný úkol.

Poznámka: Pokud zadáme tvorbu materiálu dostatečně dopředu, zvládneme zpracovat daný „projekt“ během jedné vyučovací hodiny. Vycházíme z toho, že děti mají rády obrázky a tvorba databáze je nadchne.


© Martina Bulková, 2008

Žádné komentáře: