středa 23. července 2008

Druhý ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Google Image Search

Tento článek navazuje na první plán hodiny z června, ve kterém jsme si názorně ukázali, jak mohou učitelé využít během výuky nástroj Google Reader. Další funkce, na kterou se podíváme, je Google Image Search.


Cíl: Procvičení vazby "going to".

Popis aktivity: Učitel si pomocí nástroje Google Image Search vyhledá na internetu obrázky z různých oblastí života a z nalezených výsledků vytvoří např. v textovém editoru sady po šesti obrázcích. Žáci pak pracují ve dvojicích. Každý žák ve dvojici dostane svou sadu obrázků, které mají představovat jeho budoucnost. Ukáže je spolužákovi, který mu jako věštec pomocí vazby "going to" předpovídá budoucnost. Například: Žák B se podívá na druhý obrázek ze sady pro žáka A a řekne mu: "You are going to become a teacher." Poté se role prohodí, žák A se podívá např. na třetí obrázek ze sady pro žáka A a řekne mu: "You are going to be rich." Tímto způsobem žáci pokračují, dokud nevyčerpají všechny obrázky.

Sada obrázků pro žáka A


Sada obrázků pro žáka B© Marcela Hubáčková, 2008

Žádné komentáře: