pondělí 23. června 2008

První ze série návodů pro učitele aneb Plán hodiny pro Google Reader

V GUG-u bychom se chtěli podívat na Google aplikace vzhledem k jejich obecnému užití, ale chce se nám prozkoumat jejich užitečnost i pro některé konkrétnější potřeby. Rád tu proto otvírám seriál cca 12ti článků, které budou zaměřeny přímo na učitele mezi námi a které vám budeme přinášet cca ob týden v průběhu následujících prázdninových měsíců pro inspiraci. 

V tomto článku přinášíme první z plánů hodiny pro učitele, kde se dozvíte, jak využít tu kterou aplikaci pro konkrétní vzdělávací potřeby svých žáků nebo studentů. 

"Plány hodiny" vznikly během tohoto jara jako součást kurzu k využívání Google aplikací pro pedagogiku, které vedla členka gug-u Tamara Váňová na Masarykově Univerzitě v Brně. Děkujeme jí i jejím studentům za zprostředkování těchto plánů hodin pro potřeby učitelské veřejnosti!

(Dan Franc za gug.cz)

=====

Jak využít Google Reader ve výuce jazyků?


Google Reader má široké využití, ale také je nutno se s ním nejdříve trochu seznámit a vyzkoušet jeho výhody. Pokud máme uživatelskou znalost emailové schránky nebo textového editoru, neměla by být práce s Google Readerem problém.

Jelikož jsou zprávy tématicky zaměřené, je možné je použit zejména pro přípravu projektů na dané téma a mohou je využít nejen žáci, ale i učitelé, např. při přípravě pracovních listů, skupinových prací nebo pro využití s interaktivní tabulí.

Pro výuku cizích jazyků si můžeme zadat zdroj a Reader sám ohlídá veškeré novinky a aktualizace, a tak nemusíme složitě hledat, co je nového, ale úplně stačí zkontrolovat Google Reader.

Tuto výhodu mohou ovšem využít nejen učitelé cizích jazyků, ale i občanské a rodinné výchovy, pracovní a výtvarné výchovy – po zadání oblíbeného zdroje Reader bude generovat veškeré nové příspěvky, např. nově vložené výrobky z papíru, omalovánky na sklo, akuální zprávy z domova i ze světa, příspěvky ve školním časopise, nápady na výrobky v dílnách atd.

Učitelé, kteří se zabývají ekologickou výchovou, mohou sledovat pokroky v recyklaci materiálů, vývoji nových technologií v ukládání odpadů, nebo jejich ekologické likvidaci. Učitele se zaměřením na přírodní vědy mohou sledovat nápady na experimenty v přírodě, počasí, změny klimatu atd.
Učitelé tělesné výchovy můžou přidat k běžnému tělocviku teorii o sportovních rekordech, nových sportech, novém sportovním vybavení. Učitelé hudební výchovy můžou sledovat vývoj hudby, nápady na projekty o hudebních skupinách atd.

Učitelé matematiky mohou sledovat obtížnost matematických olympiád nebo, v případě středních škol, obtížnost přijímacích zkoušek.
Myslím si, že je celá škála využití pro tento nástroj a je jen na učiteli daného předmětu, jakým způsobem si ho adaptovat pro ulehčení své práce.

Je nutné podotknout, že Google Reader je svým založením velmi podobný Google Alerts, který po zadání klíčového slova, vyhledává a zasílá na email všechny články, které toto klíčové slovo obsahuje. Je jen na uživateli, které z těchto služeb dá přednost.

Téma 1: Zdraví

Předmět: Občanská nebo rodinná výchova

Postup:

  1. Po návaznosti na téma "Péče o zdraví" je žákům zadán úkol zpracovat během hodiny v počítačové učebně referát na téma zdraví.

  2. Učitel může žákům doporučit využití služby Reader – po zadání klíčového slova "zdraví" a popřípadném přihlášením odběrů článků z různých zdrojů (zdroje může zadat sám učitel) mají žáci nepřeberné množství informací na dané téma a stačí jen zpracovat v textovém souboru s doplněním obrázku.
Poznámka: Vycházíme opět z toho, že žáci byli seznámeni s prací s internetem a textovým editorem a že je jim znám i systém použití nástroje Reader.Téma 2: Londýn

Předmět: Anglický jazyk – kulturní studie

Postup:
  1. Žáci jsou požádání o zjištění nějakých zajímavostí o Londýně.

  2. Při využití služby Reader si zadají klíčové slovo „Londýn“ a vyberou si zdrojové stránky, a pak už je možné jednoduše čerpat informace, které jsou kdykoli opět k dispozici – můžeme si je označit „hvězdičkou“ a tak už je nikde neztratíme a můžeme je vyhledat během chviličky

  3. Zdroje mohou být rozděleny – fotografie, encyklopedie nebo celé články – záleží na zdrojové stránce.


© Martina Bulková, 2008, Photo (CC) by BowBrick@Flickr

Žádné komentáře: