pátek 9. května 2008

Google Static Maps API

V předchozích článcích jsme si ukázali jak na stránky vložit mapu pomocí Google Maps API.

Vlastností klasického Google Maps API je nutnost použití kódu v javascript. Co ale dělat pokud javascript použít nechcete nebo nemůžete? Odpovědí je Google Static Maps API.

Google Static Maps API umožňuje na stránku jednoduše vložit mapu jako obrázek (tedy v html tagu <img>).

API klíč
I pro Static Maps je potřeba mít API klíč. Jak na API klíč je ukázáno v prvním článku Google Maps API

Omezení počtu zhlédnutí mapy
Každý uživatel může během 24 hodin zobrazit maximálně 1000 map. Toto omezení se vztahuje na uživatele, nikoliv klíč!

Obecné použití Static Maps
Obecně se Static Maps používají vložení tagu <img> do html kódu a v parametru src se jako zdroj obrázku zadá adresa:
http://maps.google.com/staticmap?parametry

Jednotlivé parametry se oddělují znakem „&“, např.:
http://maps.google.com/staticmap?centre=&key=API_KLIC

Jednotlivé parametry

Klíč
key=API_KLIC – v podstatě nejdůležitější parametr. Bez API klíče se obrázek nezobrazí. Tento parametr je povinný.

Střed mapy
Parametr center=SIRKA,DELKA – parametr udává střed zobrazené mapy, parametry SIRKA a DELKA udávají zeměpisnou šířku a délku. Obě čísla jsou reálná s přesností až 6 desetinných míst a rozsahem -90 až 90 pro šířku a -180 až 180 pro délku. Pokud zadáte čísla mimo rozsah, mapa se nezobrazí.

Mapa se středem nad ČR:
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=7&size=400x400&key=API_KLIC">


Mapa se středem na New York City
<img src="http://maps.google.com/
staticmap?center=40.716038,-73.998585&zoom=7&size=400x400&key=API_KLIC">Úroveň přiblížení
Parametr zoom udává úroveň přiblížení mapy. Nejnižší úroveň je 0 (celý svět), nejvyšší 19 (budovy a ulice). Pokud pro úroveň přiblížení není mapa k dispozici, je zobrazena černá plocha. Př.: zoom=7

Mapa se středem nad ČR s úrovní přiblížení 7
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=7&size=400x400&key=API_KLIC">


Mapa také se středem nad ČR, ale s úrovní přiblížení 3 - tedy v podstatě záběr na Evropu
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=3&size=400x400&key=API_KLIC">


Velikost mapy
Parametr size upřesňuje velikost obrázku, který je zobrazen. Největší mapa, kterou lze zobrazit, je 512 x 512 pixelů. Opět jde o povinný parametr. Příklad použití: size=350x250

Velikost mapy 400 x 400:
<img src="http://maps.google.com/
staticmap?center=0,0&zoom=1&size=400x400&key=API_KLIC">Proti tomu výřez kolem poledníku:
<img src="http://maps.google.com/
staticmap?center=0,0&zoom=1&size=60x400&key=API_KLIC">Pozor!
Pokud definujete velikost obrázku přímo v html tagu <img> pomocí parametrů height a width a rozměry nejsou stejné jako v parametru size, dojde k deformaci obrázku.

Normální mapa:
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=7&size=400x400&key=API_KLIC">


Deformovaná mapa:
<img height="350" width="450" src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=7&size=400x400&key=API_KLIC">


Typ mapy
Parametr maptype umožňuje přepínat mezi typem mapy. V současnosti je k dispozici jen „klasická“ mapa (typ roadmap), která je načtena při vynechání tohoto parametru. Pomocí parametru maptype je možné zavolat ještě druhou variantu mapy optimalizované pro zařízení s malým displejem (mobilní telefony apod.) – typ mobile.

Klasická mapa:
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=50.086033,14.424405&zoom=16&size=400x400&maptype=roadmap&key=API_KLIC">


Typ mobile:
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=50.086033,14.424405&zoom=16&size=400x400&maptype=mobile&key=API_KLIC">


Značky
Stejně jako na klasické Google Mapě, je i na statickou mapu možné vložit značku.

Značka se na mapu vloží použitím parametru markers. Samotná značka potřebuje několik parametrů:
Zeměpisná šířka a Zeměpisná délka – reálná čísla udávající umístění značky, platí pro ně stejná pravidla jako pro parametr centre
Barva – udává barvu značky, nepovinné
Znak – písmeno upřesňující značku, nepovinné

Základní značka se umístí pomocí
markers=40.702147,-74.015794 takto:
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=14&size=400x400&markers=49.79545,15.732422&key=API_KLIC">


Pokud na mapu chcete vložit více značek, můžete,
stačí je oddělit znakem „|“:
markers=49.79545,15.732422,bluea|49.89545,15.832422,greenb
<img src="http://maps.google.com/staticmap?center=49.79545,15.732422&zoom=10&size=400x400&markers=49.79545,15.732422,bluea|49.89545,15.832422,greenb&key=API_KLIC">


Značky mají ještě jednu vlastnost – umožňují vypustit parametr centre a zoom.
Pokud použijete v mapě jednu nebo více značek, již nemusíte definovat střed, ale můžete nechat Google Static Maps API, aby rozhodlo o nejlepším středu mapy a úrovni přiblížení (API se snaží aby byly zobrazeny všechny značky).

Mapa se středem a úrovní přiblížení určenými značkami:
<img src="http://maps.google.com/staticmap?size=400x400&markers=49.79545,15.732422,bluea|49.89545,15.832422,greenb|49.99545,15.732422,redc&key=API_KLIC">


Stačí přidat jednu značku a vše je jinak:

<img src="http://maps.google.com/staticmap?size=400x400&markers=49.79545,15.732422,bluea|49.89545,15.832422,blueb|49.99545,15.732422,bluec|49.99545,16.732422,redd&key=API_KLIC">Zajímavé odkazy

Stránka Google Maps: maps.google.com
Domovská stránka Google Maps API: code.google.com/apis/maps
Stránka dokumentace Google Static Maps API:
code.google.com/apis/maps/documentation/staticmaps

Zdroj: code.google.com

Žádné komentáře: